Викладач:  Онишків Зіновій Михайлович  - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта.

     Мета курсу - розкрити загальні засади інноваційної діяльності в освіті, інновації у змісті, методах, формах навчання, інноваційні підходи до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, в організації виховної роботи з учнями початкової школи та у використання засобів навчання та виховання.

     Ключові слова: початкова школа; інновації у змісті, формах, методах навчання; оцінювання навчальних досягнень учнів, мультимедійні засоби навчання.