Викладач: Жаркова Ірина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти http://tnpu.edu.ua/faculty/PVPK/zharkova-rina-van-vna.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/307-alfavitnyi-filtr/zh/3104-zharkova-iryna-ivanivna

Електронний курс призначено для бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Мета навчальної дисципліни — підготувати майбутнього вчителя до організації навчального процесу з предмету «Я досліджую світ» відповідно до мети та завдань громадянської та історичної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти, сформувати його професійну компетентність. У ході вивчення даної дисципліни в студентів формується уявлення про освітні, розвивальні та виховні цілі навчального предмета «Я досліджую світ» та його місце в системі початкової школи; розкриваються психолого-педагогічні умови формування в учнів початкової школи соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду. Наприкінці вивчення даної дисципліни студенти будуть знати сучасні форми, методи та прийоми організації навчального процесу відповідно до вимог програми навчального предмету «Я досліджую світ», сучасні педагогічні технології в гррмадянській та історичній освіті початкової школи. Будуть вміти методично грамотно вибрати типологію уроку відповідно до змістових ліній громадянської та історичної освітньої галузі, професійно визначити методи та прийоми проведення уроків залежно від змістових ліній.

Ключові слова: громадянська та історична освітня галузь , освітні, розвивальні й виховні цілі курсу "Я досліджую світ", методи і форми організації навчання курсу «Я досліджую світ», функції контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів із курсу «Я досліджую світ», види контролю.