Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)                 

Метою дисципліни «Конфліктологія» є формування у студентів системних знань про природу конфліктів, їх види, динаміку розвитку та технології управління; навиків аналізу конфліктних ситуацій; вмінь  попереджувати, регулювати і вирішувати  конфлікти у професійній діяльності та використовувати  технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті.

Ключові слова: конфлікт, структура конфлікту, види конфлікту, динаміка канфлікту, конфліктна поведінка, типи конфліктних особистостей, стратегії поведінки в конфлікті, управління конфліктом.