Сучасна українська мова з практикумом (синтаксис) для студентів бакалаврату денної та заочної форм навчання напрямів підготовки „Початкова освіта”, „Дошкільна освіта”.

Мета курсу: забезпечити належне оволодіння основами лінгвістичних знань із синтаксису як окремого розділу сучасної української літературної мови та закріпити пунктуаційні навички.

Ключові слова: слопосполучення, просте речення, складне речення, пунктограма.