Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу спеціальності "Початкова освіта". У курсі розглядаються проблеми морфеміки, словотвору та морфології як окремих підсистем сучасної української літературної мови.

Ключові слова: морфеміка,словотвір, морфологія, граматичні норми; морфемний, словотвірний,етимологічний та морфологічний аналізи.