Викладач: Одинцова Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент

Науковці ТНПУ

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/317-alfavitnyi-filtr/o/3298-odyntsova-halyna-stepanivna

Курс призначений для студентів ОКР "бакалавр" спеціальностей 013 Початкова освіта,  012 Дошкільна освіта

Мета курсу: забезпечити належне оволодіння студентами основами лінгвістичних знань з морфеміки, словотвору і морфології як окремих підсистем сучасної української літературної мови; формування навичок практичного оволодіння мовою на морфеміко-словотвірному та морфологічному рівнях у різних видах мовленнєвої діяльності; підвищення культури мовлення студентів і формування свідомої національно-мовної особистості майбутніх педагогів.

Ключові слова: сучасна українська літературна мова, морфеміка, словотвір, морфологія.