Викладач:  Вільчинська Тетяна Пилипівна   – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Свистун Ніна Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

  У курсі розглядаються морфологічні норми сучасної української літературної мови, сучасні погляди на морфологічні явища, основні поняття граматики, частини мови. 

Ключові слова: граматика, граматична категорія, граматичне значення, частини мови.