Викладач: Матіяш Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освітиНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта


Мета: формування початкових уявлень про предмет педагогіки як науки, про суб'єкти педагогічного процесу, про систему освіти в Україні.

Ключові слова: