Курс "Старослов'янська мова" призначений для студентів  1 курсу факультету філології і журналістики і є складовою загального курсу "Історія української мови". 

Метою викладання навчальної дисципліни “Старослов’янська мова” є ознайомлення з відомостями про виникнення, функціонування й структуру найдавнішої  літературної мови слов’ян, що дасть змогу усвідомити її культурну значущість у їхньому суспільному житті.

Ключові слова: церковнослов'янська мова, письмо, кирилиця, глаголиця, солунські брати, ізводи старослов'янської мови, фонетичні закони.