Викладач: - доцент, кандидат технічних наук Ірина Богданівна Луцик 

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/314-alfavitnyi-filtr/l/2788-lutsyk-iryna-bohdanivna

Електронний курс призначено для студентів за напрямком підготовки "015.10 Професійна освіта. Комп`ютерні технології".

Мета курсу: є формування у майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп‘ютерних технологій системи знань, умінь і навичок імітаційного комп‘ютерного моделювання інженерно-орієнтованих процесів та технологічних установок їх виконання.

Завдання курсу:

ознайомлення із алгоритмами моделювання та окремими етапами імітаційного моделювання, 

- формування професійних компетентностей щодо особливостей застосування сучасного комп‘ютерного програмного забезпечення для  дослідження технологічних процесів засобами імітаційного моделювання 

- формування практичних вмінь застосовувати комп‘ютерно-програмний інструментарій для вирішення задач сучасного імітаційного моделювання, здійснювати імітаційне моделювання і проводити аналіз технологічних процесів та роботи механізмів, реалізації окремих операцій та процесу в цілому.

Ключові слова:  імітаційне моделювання, динамічні моделі, джерела сигналів, функціональні блоки, S-модель, Simulink.