Викладач:  Панчук Галина Дмитрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов'янських мовНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література), 061 Журналістика (Журналістика)

Мета: з’ясувати основні  питання  сучасного мовознавства: загальні відомості про мовознавство як науку; природу і сутність мови, її знаковий характер і походження; розвиток письма; типи класифікації мов; структурні рівні мовознавства.

Ключові слова: мовознавство, синхронія, діахронія, письмо, класифікація мов, система і структура.