Викладач:  Бачинська Галина Василівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального мовознавства і слов'янських мовНауковець ТНПУ ім.В.Гнатюка


Електронний курс призначений для студентів І курсу факультету іноземних мов. 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література), 061 Журналістика (Журналістика)

Мета:  розглянути основні питання сучасної мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови.

Ключові слова: мовознавство, синхронія, діахронія, функції мови, фонетичні процеси, письмо, класифікація мов.