Електронний курс призначений для вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» студентами ОКР «магістр» таких спеціальностей: «Спеціальна освіта», «Середня освіта. Фізична культура», «Фізична культура і Спорт».

Курс спрямований на практичне оволодіння сучасною англійською мовою та засвоєння спортивної, медичної й анатомічної термінології. Завданням вивчення дисципліни є удосконалення мовної підготовки студентів, а також опрацювання матеріалів за майбутнім фахом, що дає можливість сприймати інформацію, ставити запитання, відповідати на них та вести бесіду на професійну тематику.

Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, професійне спілкування, комунікативна компетентність, фаховий глосарій, самостійний пошук.