Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр історичного факультету й охоплює весь необхідний навчальний матеріал, який повинен бути засвоєний ними за період вивчення англійської мови як загального, так і професійного спрямування. Навчальна дисципліна спрямована на досягнення рівня знань В2 з англійської мови, відповідно до європейських стандартів, який забезпечуватиме майбутньому спеціалістові можливість спілкуватися іноземною мовою, отримувати і передавати необхідну інформацію.