Викладач:  Цар Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, викладач.

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка: Цар І.О.

Навчальна дисципліна "Іноземна мова" належить до циклу загальної підготовки (нормативні загальні дисципліни).

Електронний курс призначено для студентів І-ІІ курсу першого рівня вищої освіти (бакалаврат) географічного факультету, спеціальності 242 Туризм.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Друга іноземна мова” (німецька) є формування  комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту А2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також формування навичок на вмінь автономного навчання. 

Ключові слова: друга іноземна мова, німецька мова, туризм, комунікативна компетенція.