Курс "Англійська мова (граматика)" призначений для студентів для студентів І курсу

Мета навчальної дисципліни – формувати у студентів граматичну компетенцію з англійської мови, що передбачає
оволодіння студентами основами граматики задля розвитку та вдосконалення навичок говоріння, письма, аудіювання і читання.
Завдання дисципліни:
- дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської мови;
- розвивати та вдосконалювати навички граматично правильної англійської мови;
- формувати у студентів вміння граматично правильно висловлювати власну думку в усній та писемній формі.

Ключові слова: часові форми дієслова, іменник, займенник, числівник, артикль, пасивний стан дієслова, неособові форми дієслова, умовний спосіб дієслова