Викладач: Григорук Анатолій Ананійович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності (Журналістика). 

Мета. У курсі розглядаються теоретичні основи економіки, менеджменту, маркетингу і фінансової діяльності засобів масової інформації. Курс буде сприяти формуванню у майбутніх журналістів економічного мислення, розуміння своєї ролі в зміцненні економічної бази редакції і підвищенні її конкурентноздатності. 

Ключові слова: