Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу спеціальності "Початкова освіта". У курсі розглядаються питання стилістики як лінгвістичного вчення про функціонування мови.Зокрема, з'ясовуються лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні та синтаксичні засоби стилістики.

Ключові слова: функціональний стиль, засоби стилістики, стилістичний аналіз, текст, норми сучасної української літературної мови.