Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІV курсу спеціальності " Початкова освіта". У курсі розглядаються основні напрями, ідеї та проблеми сучасного мовознавства; методи наукових досліджень мови.Навчальна дисципліна спрямована на розширення загальної лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Ключові слова: структура і система мови, рівні мовної системи, лінгвістика.