Викладач: Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

Науковці ТНПУ:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna

Курс призначений для студентів ОКР "магістр" спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета: сформувати в майбутніх учителів початкової школи уміння та навички орієнтуватися в концептуальних положеннях інноваційних педагогічних технологій,  готовності до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи, зокрема під час проведення уроків з української мови та літературного читання.

Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, інтерактивні технології, компетентнісний підхід.