Спецкурс із дитячої літератури.

Запропоновано поглиблене вивчення класичних шедеврів дитячої літератури крізь призму поетики образу дитини.

Розроблено блок практичних занять і завдань до них, подано додаткові методичні матеріали.

Ключові слова: дитяча література, дитина, поетика, класика, художні особливості.