Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, .013 Початкова освіта 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта 

Мета:

Спецкурс із дитячої літератури.

Запропоновано поглиблене вивчення класичних шедеврів дитячої літератури крізь призму поетики образу дитини.

Розроблено блок практичних занять і завдань до них, подано додаткові методичні матеріали.

Ключові слова: дитяча література, дитина, поетика, класика, художні особливості.