Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета: формування знань з організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формування у студентів системи знань про сутність та особливості організації виробництва в умовах ринкової економіки і конкуренції для забезпечення прибутковості підприємства.

Ключові слова: підприємство, витрати підприємства, дохід, чистий прибуток, рентабельність.