Викладач: Петришин Людмила Йосипівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 231 Соціальна робота.

Мета: є здобуття та поглиблення знань і вмінь академічної культури, високого рівня професійної етики, слідуванню моральним цінностям та стандартам у вищій школі, формування в магістрантів розуміння нормативно-правових засад наукових досліджень та стратегій наукової діяльності на засадах академічної доброчесності; здійснення цілісного наукового аналізу сучасних стратегій розвитку соціально-педагогічної роботи та науки в умовах формування європейської науково-освітньої мережі .

Ключові слова: наукова діяльність, академічна культура, етика наукової роботи, стратегічне мислення,  наукові проекти та гранди, наукова публікація, сучасні стратегії розвитку соціально-педагогічної роботи .