Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  014.15 Середня освіта (Природничі науки), 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Екологічний моніторинг ” є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними в роботі підрозділів, що здійснюють контроль стану навколишнього середовища.

Ключові слова: прогноз, моделювання, оцінювання, димовий факел, роза вітрів, психрометр, метеорологічні спостереження, ключові ділянки, опорні розрізи, площадки відбору проб, рослини-індикатори і рослини-монітори.