Викладач: Кальба Ярослава Євгеніївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка  

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 053"Психологія" ОПП "Психологія бізнесу і управління"

Метою навчальної дисципліни є формуванні в студентів ґрунтовних знань про зміст і закономірності психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу, а також навичок емпіричного дослідження особливостей вікового розвитку психіки людини, вміння враховувати їх при організації навчально-виховної роботи в закладах освіти та трудової діяльності у комерційних установах; вчасної психодіагностики та корекції відхилень від вікових нормативів.

Ключові слова: вікова психологія, онтогенез, вікова періодизація, вікова динаміка психічного розвитку, вікові кризи,  сензетивні періоди розвитку, новоутворення віку.