Викладач: Наталя Ростиславівна Хребтова - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсів другого (магістерського) рівня підготовки галузі знань 01.Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013. Початкова освіта.

МетаСучасні реалії життя, а саме особистісно орієнтований підхід до навчання, актуалізують проблему успіху, навчання школярів без стресу, можливість ефективно організовувати процес навчання та виховання у 1 класі початкової школи з метою забезпечення плавної і безболісної адаптації особистості першокласника до шкільного життя. Неперервність освітнього процесу виявляється у наступності дошкільної та початкової ланки освіти, а отже відповідна підготовка майбутніх фахівців ЗДО і вчителів початкової школи стає важливим компонентом освітнього процесу сучасного ЗВО. Опанування спеціальними педагогічними знаннями і вміннями, що формуються під час вивчення дисципліни «Наступність ЗДО і початкової школи», дає змогу фахівцю ефективно планувати роботу, компетентно розв’язувати складні задачі й проблеми в організації освітнього процесу в системі дошкільної та початкової освіти, розуміти та реалізовувати наступність у логіко-математичному, мовленнєвому, природничому та образотворчому розвитку дитини старшого дошкільного віку, планувати та здійснювати співпрацю із педагогічним колективом школи/ЗДО щодо реалізації наступності між освітніми ланками дошкілля та початкової школи відповідно освітніх стандартів, ефективно використовувати потенційні можливості гри (дидактичної, сюжетно-рольової, рухливої, конструкторської) в процесі підготовки дошкільників до навчання в школі та в навчально-виховному процесі першого класу школи, застосовувати навички організації взаємодії сім’ї, ЗДО та школи під час адаптації майбутнього першокласника та учня 1 класу до шкільного життя, налагоджувати роботу в команді, уникати перешкод, оволодіти вміннями виховувати успішну особистість дітей. Предметом вивчення навчальної дисципліни є розкриття загальних закономірностей та індивідуальних особливостей психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів на першому році навчання, формування у магістрантів навичок і вмінь використання засобів, форм та методів задля забезпечення принципу наступності в системі закладів дошкільної і початкової освіти під час організації освітнього процесу.

Ключові слова