Викладач: Наталя Ростиславівна Хребтова - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освітиНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу другого (бакалаврського) рівня підготовки галузі знань 01.Освіта/Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта.

Основною метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми навчання математики у початковій школі: методичний аспект» є ознайомлення студентів із актуальними проблемами у навчанні математики молодших школярів та основними навчальними технологіями в початковій школі, що дають можливість їх вирішення; докладне розкриття усіх аспектів технології диференційованого навчання; ознайомлення студентів з нестандартними технологіями опрацювання математичних задач. Спецкурс передбачає оволодіння студентами вмінням ефективного здійснення диференційованого навчання школярів на уроках математики; грамотного конструювання уроків із застосуванням технологій навчального співробітництва вчителя і учнів, складання їх планів-конспектів; вміння визначати і вдало підбирати творчі стандартні і евристичні методи для подання кожної теми та посилення ефективності опрацювання математичних завдань, формування математичних компетентностей учнів початкової школи на уроках математики; організовувати самостійну творчу діяльність та формувати в молодших школярів уміння працювати з підручником, додатковим матеріалом, творчі здібності, розвивати логічне мислення, креативність, відповідальність, співпрацю, командну діяльність і взаємодопомогу, лідерські якості 

Ключові слова процес навчання в початковій школі; зміст початкової освіти; форми, методи і засоби навчання молодших школярів; урок у початковій школі; контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; Державний стандарт початкової освіти.