Курс Українці у світовій цивілізації та культурі спрямований на осмислення феномену України та українців як органічних складових світової цивілізації та культури. Основні акценти у вивченні курсу полягають у розкритті знань про Україну, її історію, культуру, науку у процесі історико-цивілізаційного поступу, що охоплюють тисячолітню спадщину та сучасні надбання нашої держави. Крім того, передбачено висвітлення творчості та діяльності відомих українців у різні історичні епохи як вагомого націєтворчого чинника, а також аналіз українства як світового феномену та його роль у піднесенні іміджу України у світі як суверенної і демократичної держави, що відстоює ідеали й цінності вільного світу.