Курс «Стилістика сучасної польської мови» має за мету формувати у студентів основні поняття теоретичної та практичної стилістики, розвивати  практичні навички у літературному мовленні згідно стилістичних норм.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння циклу лінгвістичних дисциплін у магістратурі польської філології, що є основою фахової підготовки мовознавців. Студенти мають ознайомити з основними теоретичними аспектами польської стилістики. Розуміти роль мовних засобів у творенні польських текстів різного стилю; засвоїти особливості розмовного, конфесійного, наукового, риторичного, офіційно-ділового, художнього стилів мовлення. Вміти розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів.

Зміст дисципліни «Стилістика сучасної польської мови» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері лінгвістичної науки, норм та традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.