Викладач: Прийдун Степан Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Основна мета засвоєння курсу - формування знань і розуміння поняття доброчесності та доброчесних стратегій поведінки, а також сприяння формуванню практичних навичок серед студентства як уникати корупції в повсякденному житті та діяти доброчесно в складних неоднозначних життєвих ситуаціях.

Завдання дисципліни - ознайомити студентів з історичними витоками, сутністю понять “корупція” та ”доброчесність” та їх місцем в українському суспільстві; надати студентам цілісну систему знань про історію, сутність та складові корупції; сформувати розуміння важливості громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції; сформувати вміння знаходити та критично аналізувати інформацію; сформувати розуміння важливості засобів масової інформації у запобіганні та протидії корупції; сформувати у студентів готовність долучатися до формування та забезпечення доброчесного освітнього середовища та навчити використовувати на практиці основні інструменти залучення молоді до розбудови доброчесного суспільства

Ключові слова: доброчесніть, корупція, НАЗК, право, антикорупційні органи, суспільство