Метою навчальної дисципліни «Художня праця в ЗДО» є засвоєння теоретико-практичних основ художньо-конструктивної праці дітей, опанування знань про працю, як засіб формування активної творчої особистості дитини, розуміння особливостей організації занять з художньої праці та їхньої структури, а також дозволяє раціонально поєднати теоретичну підготовку з уміннями розв’язувати практичні завдання курсу