Курс «Прикладна фізична географія» спрямований на вивчення основних понять, термінів і змісту прикладної фізичної географії.

Завданням курсу є формування понять про об’єкт, предмет і методи досліджень прикладної фізичної географії, формування знань про науково-методологічні основи прикладної фізичної географії; принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні; характеристика основних напрямків природокористування та їх вплив на ландшафтні комплекси; оцінка стійкості та антропогенного навантаження на геосистеми; вивчення сучасних напрямків прикладних фізико-географічних досліджень.