Мета дисципліни «Практикум з української мови» - закріпити, поглибити і розширити знання з основних розділів шкільного курсу української мови для вироблення автоматизованих навичок грамотного письма й усного мовлення, підготувати першокурсників до сприймання теоретичних мовознавчих дисциплін; удосконалити мовнокомунікативну компетентність філолога.