Викладач: Хохлова Лариса Григорівна  - кандидат фізико-математичних наук, доцент. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/324-alfavitnyi-filtr/kh/3343-khokhlova-

Електронний курс призначено для магістрів.
Мета - 

ознайомлення з наближеними методами і обчислювальними алгоритмами, які використовуються в інформаційних технологіях та формування навичок практичного використання основних методів для розв’язування прикладних задач. Важливою складовою курсу є вироблення навичок обирання і обґрунтування наближених методів розв’язування задач, знаходження  області їх застосування, запису алгоритму розв’язування  і аналізу точності отриманого результату.

Ключові слова: регулярно особливі точки, сингулярно збурені задачі, асимптотичне інтегрування, система диференціальних рівнянь, нестандартний оператор.