Метою курсу є цілеспрямоване вивчення основних дисциплін музичного циклу; засвоєння музичного репертуару шкільної програми для початкових класів; оволодіння методикою розвитку музичного сприймання, вокального та музично-ритмічного розвитку учнів молодших класів; методами та прийомами організації різних видів уроків музики у початковій школі та їх структурних елементів.

Завдання курсу:

·        ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями з нотної грамоти, музичної літератури та інструментознавства;

·        надати систематизовані знання з теорії і практики музичного виховання дітей молодшого шкільного віку;

·        сформувати практичні навики та вміння, необхідні для вирішення завдань музично-естетичного виховання учнів початкових класів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні поняття з розділів інтегрованого курсу «Основи музичної грамоти», «Музична література», «Основи інструментознавства», «Методика музичного виховання»;

вміти: читати нотний текст, сольфеджувати вправи та пісні, співати та акомпанувати твори шкільного репертуару на фортепіано, анотувати музичні твори за програмою «Музика для 1-4 класів загальноосвітньої школи», розучувати пісні та поспівки з дітьми за відповідною методикою, проводити уроки музики у початковій школі.