Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
Науковці ТНПУ:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Мета курсу: розвиток у магістрантів умінь та навичок презентації їхніх наукових та науково-дослідних напрацювань у формі різних жанрів наукового тексту; роботи з різними видами наукових джерел. Крім цього, навчальна дисципліна передбачає формування дослідницької компетентності магістрантів та мовного чуття, критичного ставлення до ненормативної вимови; оцінки власного наукового мовлення.

Ключові слова: норми сучасної української літературної мови; жанри наукового стилю; наукова стаття; засоби увиразнення наукового мовлення.