Викладач

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  спеціальності

Мета:

Ключові слова: