Ерготерапія (occupational therapy\ergotherapy) – 1) це клієнтоцентрична професія у сфері охорони здоров’я, освіти та сфери соціальних послуг, яка допомагає людям усіх вікових категорій, які внаслідок фізичних, розумових, сенсорних, психоемоційних або соціальних проблем не можуть брати повноцінну участь у повсякденному житті. Основною метою ерготерапії як науки та мистецтва є уможливлення залучення людини до виконання повсякденних занять, досягнути максимально можливого рівня її незалежності та покращити якість її життя шляхом розвитку, відновлення або підтримки функціональних навичок, модифікації заняттєвої активності людини або адаптації її середовища;   2) процес відновлення, розвитку та/або підтримки навичок, необхідних для залучення особи з обмеженнями повсякденного функціонування до активного повсякденного життя, які вона бажає, потребує або планує виконувати, а також модифікація заняттєвої активності особи та/або адаптації її середовища.

Мета навчальної дисципліни – навчити майбутніх логопедів теоретичним та практичним навичкам щодо можливого застосування методів ерготерапії у своїй професійній діяльності, а також розуміння компетентностей ерготерапевта для максимально ефективної співпраці у мультидисциплінарній команді в процесі досягнення цілі клієнта.