Викладач: Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура),241 Готельно-ресторанна справа.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура),241 Готельно-ресторанна справа..

Мета:

Ключові слова: