Викладач: Сеньовська Надія Леонідівна (Nadiia Senovska) - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни іноземними студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджент (Управління навчальним закладом)

Мета курсу

Ключові слова: