Викладач: Сорока Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. . Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджмент

Мета курсу: сформувати системні знання теорії та практики менеджменту та здатність розвивати теоретичні, методичні і прикладні компетентності у сфері менеджменту.

Ключові слова: менеджмент, менеджер, лідер, мотивація, управління, організація, функції менеджменту, лідерство, контроль