Дискретне програмування

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрнтами 1 та 2 року навчання спеціальності комп'ютерні технології (інженерно-педагогічного факультету). 

У курсі вивчається теорія дискретних структур (discrete structures). Дискретні структури є фундаментальною основою програмної інженерії. Говорячи «фундаментальна», вважається, що порівняно невелика кількість вчених безпосередньо працюватимуть в даній області, але при цьому багато інших розділів програмної інженерії вимагають уміння працювати з концепціями дискретних структур.

Ключові слова: Транспортна задача, Методи відтинання Гоморі, Метод гілок і меж, дискретні структури