Електронний курс "Архітектурна візуалізація" призначений для студентів інженерно-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)". Мета курсу – набуття знань, умінь і навичок для розробки архітектурних проектів, їх дизайнерських та функціональних рішень.

Ключові слова: архітектурне проектування, архітектурна візуалізація, архітектурна графіка, креслення, дизайн.