Викладач:  Струганець Любов Василівна - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчанняНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки інженерно-педагогічного факультету.

 Мета:

Ключові слова: