Викладач: Задорожна Ірина Павлівна -  доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, проректор з з наукової роботи та міжнародного співробітництваНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD) іноземців

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1-2 курсів третього (освітьо-наукового) рівня підготовки усіх спеціальностей

 Мета:

Ключові слова: