Викладач: Мелещенко Віра Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент  кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач: Черній Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти індивідуальної форми навчання спеціальності