Викладач: Крохмальна Мар'яна Павлівна –  асистент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Мета:

Ключові слова: