Викладач:  Біланик Ірина Богданівна  – доктор філософії (PhD), асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.04 Середня освіта (Математика)

Мета курсу: удосконалити математичну підготовку студентів у галузі елементарної математики, що стосуються планіметрії та стереометрії; формувати у студентів професійні знання, навички й уміння, які забезпечуватимуть реконструктивно-варіативний рівень та становитимуть основу творчого рівня виконання майбутніми вчителями основних виробничих функцій та відповідних їм типових задач діяльності вчителя математики у ЗЗСО і ЗВО.

Ключові слова: планіметрія, стереометрія, шкільний курс математики, елементарна математика