Викладач:  Водяний Богдан Остапович - кандидат мистецтвознавства, професор кафедри  музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Спольська Олена Володимирівна - асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистетвцо) та спеціальності 025 музичне мистецтво

Мета:  формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та практикою управлінської діяльності у сферах культури та мистецтва, необхідністю використання їх в майбутній практичній діяльності.

 Навчальна дисципліна базується на теорії і практиці професійного розвитку музиканта, що забезпечує процес мистецької освіти магістрів, формує їх професійний розвиток, необхідний для майбутньої музичної творчості, музично-педагогічної майстерності, музично-педагогічної культури.

Ключові слова: управління, менеджмент, музична індустрія, «музичний шоу-бізнес», продюсер