Викладач:   Олена Спольська асистент кафедри  музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 025 Музичне мистецтво

Мета формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, умінь та навичок в галузі історії джазової музики від зародження до сучасності; вивчення різноманіття течій та стилів джазової музики.

Завданнями дисципліни є: 

  •  вивчення основних етапів становлення та розвитку джазового мистецтва; 
  • розгляд специфічних прийомів музичної мови; 
  • освоєння способів аналізу основних етапів та закономірностей розвитку музичної мови джазової музичної культури;
  •  застосовування музично-теоретичних знань для аналізу змісту та основних тенденцій розвитку джазового музичного мистецтва та культури.

Ключові слова: джаз, блюз, регтайм, свінг, біг-бенди, джазовий саксофон, бі-боп, хард-боп